Địa điểm

  

 

Liên hệ với chúng tôi


 [ngoaingugogo@gmail.com]

[0898688930]

[Địa chỉ:14/522 Phạm Văn Đồng,Anh Dũng,Dương Kinh,Hải Phòng]

Giờ phục vụ


 Thứ Hai  Không mở cửa

Thứ Ba  5:30 chiều – 11:00 tối

 Thứ Tư  5:30 chiều – 1:00  sáng

Thứ Năm  5:30 chiều – 11:00 tối 

Thứ Sáu  6:00 chiều – 2:00 sáng

Thứ Bảy  6:00 chiều – 4:00 sáng

Chủ nhật  Không mở cửa 

 

 

Chú thích cho hình ảnh của nhà hàng

  

 

Mô tả chi tiết trải nghiệm của khách hàng. Điều gì làm nên sự độc đáo của nhà hàng?

 

 

Chú thích cho hình ảnh của nhà hàng

 

 

Cho người xem trang của bạn biết thêm về nhà hàng. Không gian nhà hàng trông như thế nào? Thực khách sẽ cảm thấy không gian nhà hàng theo phong cách gì khi đến đây?