Bếp trưởng

Chú thích cho hình ảnh trên

 

 

Bạn có thể viết tiểu sử về bếp trưởng tại đây. Họ khởi nghiệp như thế nào? Họ được đào tạo ở đâu? Triết lý của họ về ẩm thực là gì? Hãy cho người xem của bạn biết về người sáng tạo nên thực đơn và hiện thực hóa tầm nhìn của nhà hàng.

 

 

Chú thích cho hình ảnh trên

 

 

Thực khách của bạn có thể thưởng thức phong cách ẩm thực nào tại nhà hàng? Hãy cho chúng tôi biết thêm về khu nhà bếp và những hoạt động bên trong nhà hàng.

 

 

Chú thích cho hình ảnh trên

 

 

Còn những ai khác làm việc trong nhà bếp? Hãy cho người xem biết thêm về đội ngũ đầu bếp. Quá trình chuẩn bị món ăn diễn ra như thế nào?